Op 2 april is het 100 jaar geleden dat Tiny Mulder (1921-2010) werd geboren. Tresoar besteedt veel aandacht aan het honderdste geboortejaar ​​van de auteur, in de vorm van een dossier op de literatuurwebsite Sirkwy.frl.

Tiny Mulder werd geboren in Beetsterzwaag. Als kind woonde ze op verschillende plaatsen buiten Friesland, maar het langst in Assen. Toen ze dertien was, verhuisde het gezin Mulder naar Drachten. Daarna leerde Tiny Fries spreken, voor lezen en schrijven volgde ze een cursus. Ze ging naar de mulo in Drachten en later naar de hbs in Leeuwarden.

Toen Tiny Mulder negentien was, brak de Tweede Wereldoorlog uit. Na haar afstuderen had ze graag journalistiek gestudeerd, maar dat lukte door de omstandigheden niet. Kort na de oorlog trad ze toe tot het Friesch Dagblad als journalist en werkte tegelijkertijd enige tijd als tolk bij het militaire gezag. Ze werkte veertig jaar parttime bij het FD, waarin ze verschillende facetten van het journalistieke veld beoefende.

Op literair gebied is Tiny Mulder op een breed front actief geweest. Ze schreef poëzie, gedichten en twee romans, kinderboeken, luisterspelletjes en een verzameling interviews, Hwer hast it wei? (1971). Ze vertaalde ook toneelstukken en kinderboeken. Ze deed radiowerk, voor de RONO (Regionale Omroep Noord en Oost) hield ze boekbesprekingen en ze recenseerde jarenlang boeken voor het Friesch Dagblad.

Op 2 april begint het dossier over Tiny Mulder bij Sirkwy met een stuk van Abe de Vries over de reizen die Mulder als journalist maakte na de oorlog in Canada. Op 27 maart publiceerde het Friesch Dagblad een artikel over de reizen die ze ook in Amerika maakte, dus beide stukken vormen een tweeluik. De Vries schrijft in zijn artikel van 2 april: “De transatlantische reis van Mulder in 1947 had een tweeledig doel: het vreemde, moderne, commerciële, massale Amerika onder de aandacht brengen en Canada onder de aandacht brengen als een aantrekkelijk land om naar toe te emigreren.”

Na 2 april komt er regelmatig nieuws in het dossier. Verschillende mensen werpen hun licht op het leven en werk van de schrijver. Zo dragen leerlingen van de NHL Stenden Hogeschool gedichten voor, wordt een analyse van de roman Tin Iis gegeven en wordt haar betrokkenheid bij kinderliteratuur besproken. Daarnaast wordt er archiefmateriaal aangeleverd door en over de auteur, zoals stukken uit de oorlog en audiomateriaal uit het nieuwe Frysk Audio Argyf.