De grootste verzameling van Oudfriese rechtshandschriften, de Richthofenkolleksje, die bewaard wordt bij Tresoar, is toegevoegd aan Unesco’s Nederlandse Memory of the World register.

De handschriften van de Richthofenkolleksje zijn vanaf ca. het jaar 1100 gemaakt. De Friezen tekenden de rechtsregels, die ze eeuwenlang mondeling hadden overgedragen, nu op in handschriften. De historische en wetenschappelijke waarde van de Richthofenkolleksje voor de kennis van het middeleeuwse Friese rechtsleven en de geschiedenis van de Friese taal en het landschap is onschatbaar.

Unesco kent sinds begin jaren ’90 het mondiale Memory of the World Register. Daarop staan zestien documentaire erfgoeditems met een (gedeeltelijk) Nederlandse achtergrond ingeschreven (stand okt. 2022).

Om het dertigjarig bestaan van het Unesco-programma te vieren is het Nederlandse Memory of the World Register in het leven geroepen, dat uitzonderlijk documentair erfgoed gaat bevatten met een sterke Nederlandse uitstraling. Voorzitter Martin Berendse van het Nederlandse Memory of the World Comité: “Met dit register plaatsen we een aantal zeer gevarieerde collecties en stukken in de spotlight. Dat helpt ons beseffen hoe bijzonder en divers ons Nederlandse documentaire erfgoed is.”