Ek dit jier organisearret Pier21 op de tredde freed fan novimber wer in Verhalenavond yn Fryslân. Yn wenkeamers, musea, kafees, biblioteken en doarpshûzen wurde ferhalen ferteld mei it tema ‘myn reis’. Doch mei as ferteller of kom del om te harkjen.

Foto: Lucas Kemper